Bli franchisetagare för ChipsAway!
Vi söker Dig som vill arbeta som egen företagare med stor möjlighet att påverka Din arbetsdag;
själv kunna bestämma Din lön som med en rimlig arbetsinsats kan bli mycket god.
Som franchisetagare hos ChipsAway har Du alla möjligheter som egen företagare samtidigt som Du har fördelen av att ingå i ett större team.

Genom att lära dig vår teknik - kan du efter tre veckors utbildning - direkt börja att tjäna pengar.
Du bestämmer över din tid och du blir en av 2000 franchistagare i 22 länder. Var med från början innan någon annan tar ditt geografiska område.

En vinnande möjlighet för dig!
• Revolutionerande teknik - som sparar tid och pengar för bilindustrin
• Låga startkostnader- lätt att budgetera
• Stora förtjänstmöjligheter

Du får en grundlig utbildning och träning på tekniken på huvudkontoret i Malmö. Vi lär dig konceptet och du backas upp av oss med marknadsföring , sälj support, teknisk support och all utrustning, samt starta eget hjälp. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av lackreperationer. ChipsAway ´s revolutionerande teknik har förändrat bilindustrin avseende billackskador - mindre kostnader och sparad tid. Vi lagar alla skador på dagen och till en betydligt lägre kostnad än med traditionell teknik.

Vad är franchising?
Franchising är ett system för marknadsföring av varor och/eller tjänster och/ eller teknologi som grundas på ett nära och fortlöpande samarbete mellan företag som är juridiskt och ekonomiskt separata och beroende, franchisgivaren och dennes individuella franchistagare, genom vilken franchisegivaren tillförsäkrar franchistagaren rätten, och ålägger denne skyldigheten, att utöva verksamhet enligt givarens koncept.

Denne berättigar och förpliktigar franchistagaren att, mot en direkt eller indirekt ersättning, använda franchisgivarens namn och/ eller varumärke, know-how, affärsmetoder och teknik, arbetsätt och andra rättigheter som har industriell eller immateriellt rättsskydd, med stöd av en fortlöpande överföring av kommersiellt och tekniskt bistånd, inom ramen för och för den tid som anges i ett skriftligt avtal slutet mellan parterna för detta ändamål.

.


ChipsAway AB Sverige © 2006