Franchisekonceptet & marknaden
I Sverige finns ca 4,1 miljoner bilar. Undersökningar gjorda på den Engelska marknaden (samma antagande kan göras om den svenska marknaden) visar att hälften av dessa, drygt 2 miljoner bilar har behov av våra tjänster. De allra flesta bilägare känner ännu inte till att de kan få sina småskador reparerade på ett billigare och snabbare sätt, men när vetskapen väl sprider sig så kan vi vara säkra på att det är många som vill spara pengar på denna möjlighet.

Om ChipsAway kan nå endast 5 % av dessa blir det 100 000 bilar per år. Om vi antar att varje franchisetagare kan göra 800 bilar/år så skulle det behövas 125 franchisetagare för att klara detta.

Lägg till detta den ständiga jakten på kostnader hos försäkringsbolag, ”fleetmanagement- företag”, hyrbilsföretag, företag med tjänstebilar och alla andra inom personbilssektorn så finner vi en enorm marknad för ChipsAway konceptet.

Med ett pris som oftast är hälften av vad de traditionella lackerarna tar ut och tidsfaktorn som hos ChipsAway är ”klart på dagen” jämfört med 4-5 dagar hos lackverkstaden så ser vi att framtiden ser mycket ljus ut för ChipsAway och att vi kommer att behöva många driftiga franchisetagare över hela landet.

Kontakta oss -så berättar vi mer.

Öppet hus!
Vi har ÖPPET HUS varje månad där konceptet presenteras. Ring och anmäl dig till nästa presentation.


ChipsAway AB Sverige © 2006
Potential – stora förtjänstmöjligheter!
Din intjäningsförmåga är naturligtvis beroende av din arbetsinsats.Men med den marknadspotential som finns i landet kan du efter några månaders inkörning omsätta minst 1 Mkr på årsbasis - med mycket god vinst. Dina kostnader är lätt att budgetera. Du styr över din arbetstid - du arbetar för dig själv men med ChipsAway långa erfarenhet som stöd