Marknaden – bilmarknaden idag
Marknaden för reparationer av småskador på bilar, s.k. spotrepair är mycket stor. I Sverige finns ca 4,1 milj. personbilar. Man vet med säkerhet att alla bilar som säljs får minst en skada i sin lack, större eller mindre. Under 2004 nyregistrerades 312.000 bilar och 230.000 skrotades. Ett nytillskott på ca 80.000 bilar. De svenska bilparken växer och antas göra det också i framtiden.

Undersökningar gjorda på den Engelska marknaden (samma antagande kan göras om den svenska marknaden) visar att hälften av dessa, drygt 2 miljoner bilar har behov av våra tjänster. De allra flesta bilägare känner ännu inte till att de kan få sina småskador reparerade på ett billigare och snabbare sätt, men när vetskapen väl sprider sig så kan vi vara säkra på att det är många som vill spara pengar på denna möjlighet.

Om ChipsAway kan nå endast 5 % av dessa blir det 100 000 bilar per år. Om vi antar att varje franchisetagare kan göra 800 bilar/år så skulle det behövas 125 franchisetagare för att klara detta.

>> Läs vidare "Bilens livscykel"

ChipsAway AB Sverige © 2006