Marknaden – Bilens livscykel
ChipsAway riktar sig till bilåterförsäljare av nya och begagnade bilar samt privata bilägare med en total marknad på mer än 4,1 miljoner bilar i Sverige!
Marknadspotential
Varje bil får vid något tillfälle under sin livstid skador i form av repor, skavmärken, spoiler- stötfångarskador och tyvärr vanligt förekommande; vandalismrepor. Skador som om de inte åtgärdas kan bli till rostskador och ytterligare försämra värdet på bilen.

För försäljare av begagnade bilar, speciellt direktimporterade, kan det bli fler problem.
När dessa skador repareras på traditionellt vis d.v.s. man lackerar hela panelen där skadan finns även om skadan är begränsad, så förändrar man också bilens integritet genom att originallacken målas över. Detta i sin tur kan väcka tvivel hos köparen som tror att skadan kanske har varit betydligt större än vad den i själva verket har varit och därför avstår från köp eller prutar kraftigt på priset.

En utbildad ChipsAway tekniker kan göra ett perfekt arbete på betydligt kortare tid och till ett betydligt billigare pris än de traditionella lackeringsverkstäderna.


ChipsAway AB Sverige © 2006