Finansiering
Kostnaden för en franchise är 370 000 kr exkl. moms. Momsen som är 92 500 kr får man tillbaka efter sex veckor. Bankerna kräver att man kan satsa ca 150 000 kr av eget kapital. Detta är naturligtvis beroende av din ekonomiska situation och dina bankkontakter.

Utöver investeringen behöver du pengar att leva av de första månaderna innan du kan ta ut lön. Räkna med ca sex månader
.


Informationsträffar!
Vi har återkommande informationsträffar på huvudkontoret i Malmö då vi också visar hur tekniken fungerar. "Vi lackerar endast skadan - inte hela bilen"

>> Kontakta oss för din medverkan vid nästa informationsträff!


ChipsAway AB Sverige © 2006