Om ChipsAway
ChipsAway Sweden AB äger rättigheterna att sälja och marknadsföra ChipsAway hela produktsortiment i Sverige.

Affärsidé:
Att med driftiga och motiverade franchisetagare sprida ChipsAway-konceptet över hela landet.

Historik
Sedan Daniel A Pikur startade sitt företag i USA 1988 har ChipsAway växt till att bli den största kedjan i världen inom sitt koncept, s.k. ”SMART repair”, där SMART står för:
Small&Medium Area Repair Technique. Man såg tidigt det enorma behov som finns på denna typ av reparationer. Ett behov som bara växer med att antalet bilar i samhället ökar.

Med sin långa erfarenhet har man nu gjort ChipsAway till ett internationellt erkänt och respekterat varumärke som finns i mer än 20 länder.

Informationsträffar!
Vi har återkommande informationsträffar på huvudkontoret i Malmö då vi också visar hur tekniken fungerar. "Vi lackerar skadan - inte bilen"

>> Kontakta oss för din medverkan vid nästa informationsträff!


ChipsAway AB Sverige © 2006